Hướng dẫn sử dụngThông tin hướng dẫn chi tiết cách để Công dân và Doanh nghiệp có thể sử dụng hệ thống nộp hồ sơ trực tuyến UBND TP Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh